AK "Okit-Vodice"

Trekking Vodice 01.10.2016. 09:00 01.10.2016. 17:00 Više...

Završen 83 prijavljeno, 48 plaćeno, 44 s brojem, 39 - REG 28 - FIN 15 - DNF 1 - DSQ

CRO 83 Croatia

CRO 48 Croatia

CRO 44 Croatia

Utrka :: 3 :: Organizator :: AK "Okit-Vodice"

AK "Okit-Vodice"

Trekking Vodice - OPG 01.10.2016. 09:00 01.10.2016. 10:00 5 km 200 m 200 m Više...

Završena :: 25 prijavljeno, 20 plaćeno, 20 s brojem, 5 - REG 12 - FIN 8 - DNF

CRO 25 Croatia

CRO 20 Croatia

CRO 20 Croatia

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Stoljeća stvaralačke naravi Vodičana, o kojima svjedoče kilometri suhozida, gomila,
krčevina, oko stotinu bunja, bunara. Utvrda Gradina i Čorićev turanj svjedoci neustrašivosti
pred brojnijma, pet crkvi i nekoliko desetaka kapelica , manjih i većih, dokazi o
nepokorenosti. Za sve navedeno zaslužan je vodiški težak svojom upornošću, hrabrošću,
marljivošću i trpljenjem. Njima u spomen dvije kategorije nose nazive Žurnata (dnevnica) i
Fatureta (zarada sa strane), a kao poticaj budućim težacima jedna kategorija naziva se OPG
(skraćenica od obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo).
Predivni pogledi s obližnih brda na NP Kornate, NP Krka, Park Prirode Vransko jezero
pozivaju vas na sudjelovanje, kao i navedena ostavština vodiških težaka.

Ime utrke: Trekking Vodice Organizator: Atletski klub “OKIT - VODICE”
Kontakt organizatora: mob.: 099 792 13 15 (Tomislav Ivas) e-mail: ak.okit.vodice@gmail.com
Datum: subota,1.10.2016. Područje: Vodice
Start utrke: 09:00 sati Žurnata i Fatureta / 10:00 sati OPG Cilj utrke: Vodice ,centar

Potvrda prijava: Podjela instrukcija za utrku,zemljovida, natjecateljskih kartona i majica
subota, 1.listopada 2016. Vodice, 07.30 – 08.45h za kategorije Žurnata i Fatureta, 08.30 –
09.45h za kategoriju OPG
Tehnički sastanak: subota, 1. listopada 2016.: Žurnata i Fatureta u 08.30 sati, a OPG u 09.30
sati
Vrijeme trajanja utrke: 01-06h

Kategorije (dužina utrke): Žurnata (oko 25 km), Fatureta ( do 15 km) i
OPG (od 1 km do 5 km )
Pravila natjecanja: Svi natjecatelji dužni su pridržavati se Pravila i propisa treking utrke
Trekking Vodice
PRIJAVE I STARTNINA: Prijave za utrku: isključivo putem on-line prijavnice na web
stranici stotinka.hr. Krajnji datum za online prijave: ponedjeljak, 19.09.2016. do 23:59h.
Nakon tog datuma moguće su prijave na kontakt mail ili mob. organizatora, ali nećete dobiti
službenu majicu utrke, pa vas zato molimo da se prijavite na vrijeme. Prijave na kontakt
organizatora (099 792 13 15) ili ak.okit.vodice@gmail.com.
Startnina: Žurnata kategorija: 120 kn po osobi / za maloljetne 100 kn
Fatureta kategorija:100 kn po osobi / za maloljetne 80 kn
OPG kategorija: 40 kn po osobi / za djecu 20 kn

Uplata startnine: Startnina se uplaćuje na žiro račun udruge, najkasnije do: ponedjeljaka,
19.09.2016. do 23:59h., u punom iznosu. -natjecatelje koji pošalju prijavu a ne uplate depozit
do navedenog datuma smatrat ćemo odustalima. -natjecatelji koji odustanu do 19.09. dobit će
povrat pola startnine -svi natjecatelji koji odustanu nakon 19.09. neće dobit povrat startnine,
ali mogu preuzeti majicu i bon za obrok - strani državljani startninu podmiruju na startu
utrke.
Podaci za uplatu startnine: AK “OKIT - VODICE”, Blata 35b, 22211 Vodice
IBAN: HR 27 2330 0031 1531 9011 9, Splitska Banka
Opis plaćanja: trekkVD2016 + ime natjecatelja i kategorija (Žurnata, Fatureta ili OPG)

OPREMA: Popis obavezne OSOBNE opreme koju je potrebno nositi tijekom cijele utrke: –
kompas – čeona lampa (koja radi!) – mobilni telefon – komplet prve pomoći + astro folija –
zviždaljka – zemljovid,natjecateljski karton i instrukcije za utrku *vrijedi samo za Žurnata i
Fatureta kategoriju.
Za OPG kategoriju obavezna oprema je mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i
insrtukcije za utrku.
Zemljovidi za utrku: Svi natjecatelji će na startu dobiti zemljovid za utrku sa ucrtanim
kontrolama.
Napomena: Tijekom utrke organizator zadržava pravo da provjerava obaveznu osobnu
opremu natjecatelja. Za svaki dio koji nedostaje natjecatelji će biti kažnjeni dodavanjem
kaznenog vremena i to po 15 minuta za svaki dio koji nedostaje! Natjecatelj će biti
diskvalificiran ako sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od
3 dijela obavezne opreme.

Pravila

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Trekking Vodice – pravila i propisi

Ovo su pravila i propisi kojih se moraju pridržavati svi natjecatelji koji sudjeluju na treking utrci Trekking Vodice. Nepridržavanje ovih pravila neće se tolerirati ni prihvatiti. Organizator utrke zadržava pravo promjene istih, iz razloga da promjene osiguraju sigurnost natjecatelja na utrci. U slučaju promjene ili dopune pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme. Nadamo se da će svi natjecatelji dobro proučiti i zapamtiti pravila i propise, kako bi izbjegli eventualne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem istih.

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina, te potpisuju i predaju organizatoru izjavu sudionika o odricanju od odgovornosti, a za maloljetne natjecatelje roditelj – skrbnik potpisuje izjavu za maloljetnog natjecatelja.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina, dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
4. Minimalna starost maloljetne osobe je 10 godina, osim za OPG kategoriju gdje mogu sudjelovati  mlađi natjecatelji.
5. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
6. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
7. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
8. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na trekking utrci Trekking Vodice natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Žurnata (duža staza), Fatureta (srednja staza) i OPG (kraća staza, obiteljska).
2. Ukupni poredak u utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Žurnata, Fatureta i OPG.
3. U svim kategorije ukupni poredak odvojen je za muškarce i žene,

Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerilac vremena.
3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Članak 4.: Prijava za utrku
1. Prijava: isključivo putem on-line prijavnice na našoj web stranici.
2. Prijave su određene krajnjim datumom.
3. Poslije krajnjeg datuma prijave se ne zaprimaju,osim ako organizator ne navede drugačije.
4. Prijava za sudjelovanje na utrci smatra se važećom kada natjecatelj uplati startninu do krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator utrke.

Članak 5.: Uplata startnine za utrku
1. Uplata startnine moguća je jedino putem uplate na račun organizatora.
2. Neuplaćivanjem startnine do krajnjeg datuma određenog od strane organizatora prijava neće biti važeća, a natjecatelj neće biti na konačnoj listi natjecatelja.
3. Uplati li natjecatelj startninu a odustane od natjecanja do datuma kojeg je odredio organizator, (i o tome OBAVEZNO obavijesti organizatora utrke) organizator utrke obavezan je vratiti iznos od 50% uplaćene startnine.
4. Odustane li natjecatelj od natjecanja poslije krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator uplaćeni iznos od 50% uplaćene startnine se ne vraća.

Članak 6.: Nagrade
1. Nagrade se dodjeljuju za prva 3 mjesta u svim kategorijama, odvojeno za muškarce i žene.
2. U slučaju da neko od prva tri mjesta kategoriji osvoji više natjecatelja dijele predviđenu nagradu za to mjesto.

Članak 7.: Oprema
1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema sadrži sljedeće:
a) kompas
b) čeona lampa
c) mobitel
d) komplet prve pomoći
e) astro folija
f) zviždaljka
g) zemljovid utrke
h) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja) i natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)
3. Za OPG (OBITELJSKA kratka staza) kategoriju obavezna oprema je: mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i upute za utrku.
4. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

Članak 8.: Obavezni dokumenti
1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica
b) Potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena knjižica).

Članak 9.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila trekking utrke Trekking Vodice.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na sljedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.
8. Ako natjecatelj sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.

Članak 10.: Penali – kazneno vrijeme
1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 15 kaznenih minuta.
2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.

Članak 11.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 12.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati okolnu floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na sljedećim utrkama.

Članak 13.: Sponzori
1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora utrke.

Članak 14.: Sigurnost
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

Članak 15.: Obilazak kontrolnih točaka
1.Natjecatelji obilaze kontrolne točke po redoslijedu od KT1 nadalje, osim ako organizator ne navede drugačije.

Članak 16.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske (ne)prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

Članak 17.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom ili elektronskom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 18.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

AK "Okit-Vodice"

Trekking Vodice - Fatureta 01.10.2016. 09:00 01.10.2016. 13:00 15 km 500 m 500 m Više...

Završena :: 37 prijavljeno, 20 plaćeno, 16 s brojem, 21 - REG 9 - FIN 7 - DNF

CRO 37 Croatia

CRO 20 Croatia

CRO 16 Croatia

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Stoljeća stvaralačke naravi Vodičana, o kojima svjedoče kilometri suhozida, gomila,
krčevina, oko stotinu bunja, bunara. Utvrda Gradina i Čorićev turanj svjedoci neustrašivosti
pred brojnijma, pet crkvi i nekoliko desetaka kapelica , manjih i većih, dokazi o
nepokorenosti. Za sve navedeno zaslužan je vodiški težak svojom upornošću, hrabrošću,
marljivošću i trpljenjem. Njima u spomen dvije kategorije nose nazive Žurnata (dnevnica) i
Fatureta (zarada sa strane), a kao poticaj budućim težacima jedna kategorija naziva se OPG
(skraćenica od obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo).
Predivni pogledi s obližnih brda na NP Kornate, NP Krka, Park Prirode Vransko jezero
pozivaju vas na sudjelovanje, kao i navedena ostavština vodiških težaka.

Ime utrke: Trekking Vodice Organizator: Atletski klub “OKIT - VODICE”
Kontakt organizatora: mob.: 099 792 13 15 (Tomislav Ivas) e-mail: ak.okit.vodice@gmail.com
Datum: subota,1.10.2016. Područje: Vodice
Start utrke: 09:00 sati Žurnata i Fatureta / 10:00 sati OPG Cilj utrke: Vodice ,centar

Potvrda prijava: Podjela instrukcija za utrku,zemljovida, natjecateljskih kartona i majica
subota, 1.listopada 2016. Vodice, 07.30 – 08.45h za kategorije Žurnata i Fatureta, 08.30 –
09.45h za kategoriju OPG
Tehnički sastanak: subota, 1. listopada 2016.: Žurnata i Fatureta u 08.30 sati, a OPG u 09.30
sati
Vrijeme trajanja utrke: 01-06h

Kategorije (dužina utrke): Žurnata (oko 25 km), Fatureta ( do 15 km) i
OPG (od 1 km do 5 km )
Pravila natjecanja: Svi natjecatelji dužni su pridržavati se Pravila i propisa treking utrke
Trekking Vodice
PRIJAVE I STARTNINA: Prijave za utrku: isključivo putem on-line prijavnice na web
stranici stotinka.hr. Krajnji datum za online prijave: ponedjeljak, 19.09.2016. do 23:59h.
Nakon tog datuma moguće su prijave na kontakt mail ili mob. organizatora, ali nećete dobiti
službenu majicu utrke, pa vas zato molimo da se prijavite na vrijeme. Prijave na kontakt
organizatora (099 792 13 15) ili ak.okit.vodice@gmail.com.
Startnina: Žurnata kategorija: 120 kn po osobi / za maloljetne 100 kn
Fatureta kategorija:100 kn po osobi / za maloljetne 80 kn
OPG kategorija: 40 kn po osobi / za djecu 20 kn

Uplata startnine: Startnina se uplaćuje na žiro račun udruge, najkasnije do: ponedjeljaka,
19.09.2016. do 23:59h., u punom iznosu. -natjecatelje koji pošalju prijavu a ne uplate depozit
do navedenog datuma smatrat ćemo odustalima. -natjecatelji koji odustanu do 19.09. dobit će
povrat pola startnine -svi natjecatelji koji odustanu nakon 19.09. neće dobit povrat startnine,
ali mogu preuzeti majicu i bon za obrok - strani državljani startninu podmiruju na startu
utrke.
Podaci za uplatu startnine: AK “OKIT - VODICE”, Blata 35b, 22211 Vodice
IBAN: HR 27 2330 0031 1531 9011 9, Splitska Banka
Opis plaćanja: trekkVD2016 + ime natjecatelja i kategorija (Žurnata, Fatureta ili OPG)

OPREMA: Popis obavezne OSOBNE opreme koju je potrebno nositi tijekom cijele utrke: –
kompas – čeona lampa (koja radi!) – mobilni telefon – komplet prve pomoći + astro folija –
zviždaljka – zemljovid,natjecateljski karton i instrukcije za utrku *vrijedi samo za Žurnata i
Fatureta kategoriju.
Za OPG kategoriju obavezna oprema je mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i
insrtukcije za utrku.
Zemljovidi za utrku: Svi natjecatelji će na startu dobiti zemljovid za utrku sa ucrtanim
kontrolama.
Napomena: Tijekom utrke organizator zadržava pravo da provjerava obaveznu osobnu
opremu natjecatelja. Za svaki dio koji nedostaje natjecatelji će biti kažnjeni dodavanjem
kaznenog vremena i to po 15 minuta za svaki dio koji nedostaje! Natjecatelj će biti
diskvalificiran ako sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od
3 dijela obavezne opreme.

Pravila

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Trekking Vodice – pravila i propisi

Ovo su pravila i propisi kojih se moraju pridržavati svi natjecatelji koji sudjeluju na treking utrci Trekking Vodice. Nepridržavanje ovih pravila neće se tolerirati ni prihvatiti. Organizator utrke zadržava pravo promjene istih, iz razloga da promjene osiguraju sigurnost natjecatelja na utrci. U slučaju promjene ili dopune pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme. Nadamo se da će svi natjecatelji dobro proučiti i zapamtiti pravila i propise, kako bi izbjegli eventualne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem istih.

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina, te potpisuju i predaju organizatoru izjavu sudionika o odricanju od odgovornosti, a za maloljetne natjecatelje roditelj – skrbnik potpisuje izjavu za maloljetnog natjecatelja.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina, dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
4. Minimalna starost maloljetne osobe je 10 godina, osim za OPG kategoriju gdje mogu sudjelovati  mlađi natjecatelji.
5. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
6. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
7. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
8. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na trekking utrci Trekking Vodice natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Žurnata (duža staza), Fatureta (srednja staza) i OPG (kraća staza, obiteljska).
2. Ukupni poredak u utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Žurnata, Fatureta i OPG.
3. U svim kategorije ukupni poredak odvojen je za muškarce i žene,

Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerilac vremena.
3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Članak 4.: Prijava za utrku
1. Prijava: isključivo putem on-line prijavnice na našoj web stranici.
2. Prijave su određene krajnjim datumom.
3. Poslije krajnjeg datuma prijave se ne zaprimaju,osim ako organizator ne navede drugačije.
4. Prijava za sudjelovanje na utrci smatra se važećom kada natjecatelj uplati startninu do krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator utrke.

Članak 5.: Uplata startnine za utrku
1. Uplata startnine moguća je jedino putem uplate na račun organizatora.
2. Neuplaćivanjem startnine do krajnjeg datuma određenog od strane organizatora prijava neće biti važeća, a natjecatelj neće biti na konačnoj listi natjecatelja.
3. Uplati li natjecatelj startninu a odustane od natjecanja do datuma kojeg je odredio organizator, (i o tome OBAVEZNO obavijesti organizatora utrke) organizator utrke obavezan je vratiti iznos od 50% uplaćene startnine.
4. Odustane li natjecatelj od natjecanja poslije krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator uplaćeni iznos od 50% uplaćene startnine se ne vraća.

Članak 6.: Nagrade
1. Nagrade se dodjeljuju za prva 3 mjesta u svim kategorijama, odvojeno za muškarce i žene.
2. U slučaju da neko od prva tri mjesta kategoriji osvoji više natjecatelja dijele predviđenu nagradu za to mjesto.

Članak 7.: Oprema
1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema sadrži sljedeće:
a) kompas
b) čeona lampa
c) mobitel
d) komplet prve pomoći
e) astro folija
f) zviždaljka
g) zemljovid utrke
h) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja) i natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)
3. Za OPG (OBITELJSKA kratka staza) kategoriju obavezna oprema je: mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i upute za utrku.
4. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

Članak 8.: Obavezni dokumenti
1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica
b) Potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena knjižica).

Članak 9.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila trekking utrke Trekking Vodice.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na sljedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.
8. Ako natjecatelj sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.

Članak 10.: Penali – kazneno vrijeme
1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 15 kaznenih minuta.
2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.

Članak 11.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 12.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati okolnu floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na sljedećim utrkama.

Članak 13.: Sponzori
1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora utrke.

Članak 14.: Sigurnost
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

Članak 15.: Obilazak kontrolnih točaka
1.Natjecatelji obilaze kontrolne točke po redoslijedu od KT1 nadalje, osim ako organizator ne navede drugačije.

Članak 16.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske (ne)prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

Članak 17.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom ili elektronskom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 18.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

AK "Okit-Vodice"

Trekking Vodice - Žurnata 01.10.2016. 09:00 01.10.2016. 15:00 25 km 1000 m 1000 m Više...

Završena :: 21 prijavljeno, 8 plaćeno, 8 s brojem, 13 - REG 7 - FIN 1 - DSQ

CRO 21 Croatia

CRO 8 Croatia

CRO 8 Croatia

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Stoljeća stvaralačke naravi Vodičana, o kojima svjedoče kilometri suhozida, gomila,
krčevina, oko stotinu bunja, bunara. Utvrda Gradina i Čorićev turanj svjedoci neustrašivosti
pred brojnijma, pet crkvi i nekoliko desetaka kapelica , manjih i većih, dokazi o
nepokorenosti. Za sve navedeno zaslužan je vodiški težak svojom upornošću, hrabrošću,
marljivošću i trpljenjem. Njima u spomen dvije kategorije nose nazive Žurnata (dnevnica) i
Fatureta (zarada sa strane), a kao poticaj budućim težacima jedna kategorija naziva se OPG
(skraćenica od obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo).
Predivni pogledi s obližnih brda na NP Kornate, NP Krka, Park Prirode Vransko jezero
pozivaju vas na sudjelovanje, kao i navedena ostavština vodiških težaka.

Ime utrke: Trekking Vodice Organizator: Atletski klub “OKIT - VODICE”
Kontakt organizatora: mob.: 099 792 13 15 (Tomislav Ivas) e-mail: ak.okit.vodice@gmail.com
Datum: subota,1.10.2016. Područje: Vodice
Start utrke: 09:00 sati Žurnata i Fatureta / 10:00 sati OPG Cilj utrke: Vodice ,centar

Potvrda prijava: Podjela instrukcija za utrku,zemljovida, natjecateljskih kartona i majica
subota, 1.listopada 2016. Vodice, 07.30 – 08.45h za kategorije Žurnata i Fatureta, 08.30 –
09.45h za kategoriju OPG
Tehnički sastanak: subota, 1. listopada 2016.: Žurnata i Fatureta u 08.30 sati, a OPG u 09.30
sati
Vrijeme trajanja utrke: 01-06h

Kategorije (dužina utrke): Žurnata (oko 25 km), Fatureta ( do 15 km) i
OPG (od 1 km do 5 km )
Pravila natjecanja: Svi natjecatelji dužni su pridržavati se Pravila i propisa treking utrke
Trekking Vodice
PRIJAVE I STARTNINA: Prijave za utrku: isključivo putem on-line prijavnice na web
stranici stotinka.hr. Krajnji datum za online prijave: ponedjeljak, 19.09.2016. do 23:59h.
Nakon tog datuma moguće su prijave na kontakt mail ili mob. organizatora, ali nećete dobiti
službenu majicu utrke, pa vas zato molimo da se prijavite na vrijeme. Prijave na kontakt
organizatora (099 792 13 15) ili ak.okit.vodice@gmail.com.
Startnina: Žurnata kategorija: 120 kn po osobi / za maloljetne 100 kn
Fatureta kategorija:100 kn po osobi / za maloljetne 80 kn
OPG kategorija: 40 kn po osobi / za djecu 20 kn

Uplata startnine: Startnina se uplaćuje na žiro račun udruge, najkasnije do: ponedjeljaka,
19.09.2016. do 23:59h., u punom iznosu. -natjecatelje koji pošalju prijavu a ne uplate depozit
do navedenog datuma smatrat ćemo odustalima. -natjecatelji koji odustanu do 19.09. dobit će
povrat pola startnine -svi natjecatelji koji odustanu nakon 19.09. neće dobit povrat startnine,
ali mogu preuzeti majicu i bon za obrok - strani državljani startninu podmiruju na startu
utrke.
Podaci za uplatu startnine: AK “OKIT - VODICE”, Blata 35b, 22211 Vodice
IBAN: HR 27 2330 0031 1531 9011 9, Splitska Banka
Opis plaćanja: trekkVD2016 + ime natjecatelja i kategorija (Žurnata, Fatureta ili OPG)

OPREMA: Popis obavezne OSOBNE opreme koju je potrebno nositi tijekom cijele utrke: –
kompas – čeona lampa (koja radi!) – mobilni telefon – komplet prve pomoći + astro folija –
zviždaljka – zemljovid,natjecateljski karton i instrukcije za utrku *vrijedi samo za Žurnata i
Fatureta kategoriju.
Za OPG kategoriju obavezna oprema je mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i
insrtukcije za utrku.
Zemljovidi za utrku: Svi natjecatelji će na startu dobiti zemljovid za utrku sa ucrtanim
kontrolama.
Napomena: Tijekom utrke organizator zadržava pravo da provjerava obaveznu osobnu
opremu natjecatelja. Za svaki dio koji nedostaje natjecatelji će biti kažnjeni dodavanjem
kaznenog vremena i to po 15 minuta za svaki dio koji nedostaje! Natjecatelj će biti
diskvalificiran ako sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od
3 dijela obavezne opreme.

Pravila

IZJAVE ZA PREUZIMANJE I ISPIS (PDF):

Trekking Vodice – pravila i propisi

Ovo su pravila i propisi kojih se moraju pridržavati svi natjecatelji koji sudjeluju na treking utrci Trekking Vodice. Nepridržavanje ovih pravila neće se tolerirati ni prihvatiti. Organizator utrke zadržava pravo promjene istih, iz razloga da promjene osiguraju sigurnost natjecatelja na utrci. U slučaju promjene ili dopune pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme. Nadamo se da će svi natjecatelji dobro proučiti i zapamtiti pravila i propise, kako bi izbjegli eventualne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem istih.

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina, te potpisuju i predaju organizatoru izjavu sudionika o odricanju od odgovornosti, a za maloljetne natjecatelje roditelj – skrbnik potpisuje izjavu za maloljetnog natjecatelja.
2. Natjecateljima mlađima od 18 godina, dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
4. Minimalna starost maloljetne osobe je 10 godina, osim za OPG kategoriju gdje mogu sudjelovati  mlađi natjecatelji.
5. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
6. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
7. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
8. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na trekking utrci Trekking Vodice natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Žurnata (duža staza), Fatureta (srednja staza) i OPG (kraća staza, obiteljska).
2. Ukupni poredak u utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Žurnata, Fatureta i OPG.
3. U svim kategorije ukupni poredak odvojen je za muškarce i žene,

Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerilac vremena.
3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Članak 4.: Prijava za utrku
1. Prijava: isključivo putem on-line prijavnice na našoj web stranici.
2. Prijave su određene krajnjim datumom.
3. Poslije krajnjeg datuma prijave se ne zaprimaju,osim ako organizator ne navede drugačije.
4. Prijava za sudjelovanje na utrci smatra se važećom kada natjecatelj uplati startninu do krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator utrke.

Članak 5.: Uplata startnine za utrku
1. Uplata startnine moguća je jedino putem uplate na račun organizatora.
2. Neuplaćivanjem startnine do krajnjeg datuma određenog od strane organizatora prijava neće biti važeća, a natjecatelj neće biti na konačnoj listi natjecatelja.
3. Uplati li natjecatelj startninu a odustane od natjecanja do datuma kojeg je odredio organizator, (i o tome OBAVEZNO obavijesti organizatora utrke) organizator utrke obavezan je vratiti iznos od 50% uplaćene startnine.
4. Odustane li natjecatelj od natjecanja poslije krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator uplaćeni iznos od 50% uplaćene startnine se ne vraća.

Članak 6.: Nagrade
1. Nagrade se dodjeljuju za prva 3 mjesta u svim kategorijama, odvojeno za muškarce i žene.
2. U slučaju da neko od prva tri mjesta kategoriji osvoji više natjecatelja dijele predviđenu nagradu za to mjesto.

Članak 7.: Oprema
1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
2. Obavezna oprema sadrži sljedeće:
a) kompas
b) čeona lampa
c) mobitel
d) komplet prve pomoći
e) astro folija
f) zviždaljka
g) zemljovid utrke
h) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja) i natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)
3. Za OPG (OBITELJSKA kratka staza) kategoriju obavezna oprema je: mobilni telefon, zemljovid, natjecateljski karton i upute za utrku.
4. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

Članak 8.: Obavezni dokumenti
1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica
b) Potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena knjižica).

Članak 9.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila trekking utrke Trekking Vodice.
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na sljedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.
8. Ako natjecatelj sakupi više od 45 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.

Članak 10.: Penali – kazneno vrijeme
1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 15 kaznenih minuta.
2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.

Članak 11.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 12.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati okolnu floru i faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na sljedećim utrkama.

Članak 13.: Sponzori
1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora utrke.

Članak 14.: Sigurnost
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

Članak 15.: Obilazak kontrolnih točaka
1.Natjecatelji obilaze kontrolne točke po redoslijedu od KT1 nadalje, osim ako organizator ne navede drugačije.

Članak 16.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske (ne)prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

Članak 17.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom ili elektronskom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 18.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.


Organizator

AK "Okit-Vodice"

Atletski klub "Okit-Vodice"

Plaćanje i korekcija rezultata utrka
  • Organizator AK "Okit-Vodice" je odgovoran za točnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
  • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
  • Molimo pitajte organizatora AK "Okit-Vodice" izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.
  • Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na timing@stotinka.hr
Kontakt

Web stranice: https://www.facebook.com/akokitvodice/

E-mail: ak.okit.vodice@gmail.com

Telefon: +385915279764

Adresa: Blata 35b, 22211 Vodice, CRO - Croatia

Dodatni linkovi