Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

NOVOTRAVNIČKA PETICA 5K 2023 10.06.2023. 19:00 10.06.2023. 20:00 Više...

Završen 315 prijavljeno, 120 plaćeno, 130 s brojem, 185 - REG 126 - FIN 4 - DNS

Utrka :: 2 :: Organizator :: Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

NOVOTRAVNIČKA PETICA 5K 10.06.2023. 19:00 10.06.2023. 20:00 5 km Više...

Završena :: 212 prijavljeno, 130 s brojem, 82 - REG 126 - FIN 4 - DNS

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

Ime trke: Novotravnička Petica

Organizator: Udruga Spartan Fitness Novi Travnik

Elektronsko mjerenje vremena: OnTime Sarajevo

Kontakt organizatora:

 • mob.: +387 63 692 876
 • e-mail: misomlakic@gmail.com
 • web: https://novotravnickapetica.com/

 

Datum: Subota, 10.06.2023. u 19h

Područje: Novi Travnik, Bosna i Hercegovina

Dužina staze: 5000 m

Start trke: Gradski Trg, Ulica Kralja Tvrtka, Novi Travnik

Trajanje trke: 60 minuta

Broj učesnika: 300

Pravo učešća imaju svi aktivni i rekreativni sportisti i građani, stariji od 14 godina, koji pravovremeno kompletiraju svoje prijave.

Prijave i startnina:

Prijave za trku: isključivo on-line na web stranici stotinka.hr

Krajnji datum za online prijave: Petak, 2.06.2023. do 23:59h, odnosno do popunjavanja kapaciteta trke.

Startnina

 • 15,00 KM (bez službene majice/dresa utrke)
 • 30,00 KM (sa službenom majicom dresom utrke)

*majice je moguće naručiti u sklopu paketa 26.05.2023 god.

Uplatu startnog paketa možete izvršiti direktno žiro račun:

Primatelj: Udruga Spartan Fitness, Ruđera Boškovića 37a, 72290 Novi Travnik , Bosna i Hercegovina

Račun: 1542002013933125 –  Instesa SanPaolo Bank

Svrha: Uplata startnine Novotravnička Petica

Startnina uključuje:

 • startni broj (BIB)
 • skin fit majica sa logom i imenom utrke (opcionalno)
 • okrepa za vrijeme i nakon utrke (voda, voće, izotonici)
 • e-diploma,
 • finišerska medalja
 • bogati pokloni sponzora

Podjela startnih paketa:

 • biti će te naknadno obavješteni

 

Plaćanje i korekcija rezultata utrka

 • Organizator Udruga Spartan Fitness je odgovoran za tačnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
 • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
 • Molimo pitajte organizatora Udruga Spartan Fitness izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.

 Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na ontime.bih@gmail.com

 

Kontakt

Web stranica: novotravnickapetica.com

E-mail:i misomlakic@gmail.com

Telefon: +387 63 692 876

Adresa: Ruđera Boškovica 37a, Novi Travnik, Bosna i Hercegovina

 

Pravila

Događaj: Novotravnička Petica

Mesto održavanja: Novi Travnik

Datum održavanja: 10.06.2023. godine u 19h

Kontakt telefon: +38763692876

Da biste se registrirali i zvanično postali učesnik Novotravničke Petice morate potvrdi-ti da se slažete sa slijedećim pravilima. Pravila važe za sve učesnike i molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Popunjavanjem prijave na našem sajtu, automatski prihvatate i sve što je navedeno u ovom pravilniku

Limit za završetak trke je 1 sat.

Svi učesnici koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita, biti će zamoljeni da završe trku trčeći ili hodajući trotoarom.

 

 1. OPĆI USLOVI: Kao uslov mog učešća na događaju Novotravnićka Petica, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio na ovo takmičenje i da na njemu nastupam kao učesnik isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica mog učešća u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.
 2. MEDIJSKA SAOPĆENJA: Upoznat sam da su svi video i audio zapisi učesnika, snimljeni od strane organizatora za vrijeme odvijanja događaja, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala. Suglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korištenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.
 3. POŠTOVANJE PRAVILA: Upoznat sam sa pravilima takmičenja o učešću i pravilima na navedenom takmičenju te potvrđujem da ista razumijem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlaštenih lica na događaju. Prihvatam da nepoštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posljedicu isključenje iz trke i/ili diskvali-fikaciju, bez prava vraćanja startnine.
 4. ZDRAVSTVENO STANJE: U dobrom sam zdravstvenom stanju za učestvovanje i takmičenje na ovom događaju i uradio sam ljekarski pregled. Potvrđujem da sam svjestan svih rizika svojstvenih treningu i takmičenju te oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za bilo kakve nezgode, povrede ili narušeno zdravstveno stanje koje može nastati kao posljedica učestvovanja na takmičenju.
 5. MEDICINSKO SAOPĆENJE: U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posljedice učešća u takmičenju, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno liječenje drugom liječniku nadležnom za tu svrhu.

 

 1. OTKAZIVANJE: Učesnik trke može otkazati svoje učešće u trci putem pismenog obavještenja (uključujući faks, poštu ili elektronsku komunikaciju) u roku od 14 dana od dana transakcije, pod uvjetom da je otkaz izvršen najmanje dva radna dana prije početka trke. Nema refundacije novca, ali se registracija može prenijeti na drugu osobu.

 

 1. Otkazivanje događaja i / ili promjena u rasporedu događaja i / ili bilo koja druga promjena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, bujične kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma i / ili organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili vraćanje novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, na drugi datum, u mjeri u kojoj je to moguće.

 

SUGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Suglasan-na sam da Udruga „Spartan Fitness“ Novi Travnik prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti, uključujući ime, prezime, spol, ime kontakt osobe; Razumijem i suglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišteni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obavještenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti.

U skladu sa zakonskim zahtjevima, ovim potvrđujem da sam obavješten o slijedećem:

 • Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;
 • Načinu korištenja podataka;
 • Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;
 • Identitetu lica koja će koristiti podatke;
 • Pravnom osnovu za davanje podataka;
 • Pravu na opoziv pristanka na obradu;
 • Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;
 • Svim drugim pravima i obvezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;

Razumijem da je potrebno da se obratim  Udruzi „Spartan Fitness“ Novi Travnik, u slučaju da imam bilo kakva pitanja u pogledu svojih podataka o ličnosti, te kako bi se koristio bilo kojim pravom koje imam u tom pogledu.

 

UDRUGA „Spartan Fitness“ Novi Travnik

Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

GS-TMT Dječija utrka 10.06.2023. 17:00 10.06.2023. 18:00 Više...

Završena :: 103 prijavljeno, 103 - REG

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

Ime trke: GS-TMT Dječija utrka

Organizator: Novotravnička Petica

Kontakt organizatora:

mob.: +387 63 692 876
e-mail: misomlakic@gmail.com
web:  novotravnickapetica.com
Datum: Subota, 10.06.2023. u 17h

Područje: Novi Travnik, Bosna i Hercegovina

Krajnji datum za online prijave: Srijeda, 07.06.2023. do 23:59h


Kategorije:

1 grupa 2019 i 2018 godište (M i Ž)
2 grupa 2017 i 2016 godište (M i Ž)
3 grupa 2015 i 2014 godiste (M i Ž)
4 grupa 2013 i 2012 godište (M i Ž)
5 grupa 2011 i 2010 godište (M i Ž)

Kotizacija: Besplatno

Krajnji datum za online prijave: Srijeda, 07.06.2023. do 23:59h

 
 

Organizator

Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

Plaćanje i korekcija rezultata utrka
 • Organizator Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik je odgovoran za točnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
 • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
 • Molimo pitajte organizatora Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.
 • Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na timing@stotinka.hr
Kontakt

Web stranice: https://novotravnickapetica.com/

E-mail: misomlakic@gmail.com

Telefon: +38763692876

Adresa: Ruđera Boškovića 37a, 72290 Novi Travnik, BIH - Bosnia and Herzegovina

Dodatni linkovi